Sıvalar

Tutunmayı artırmak: Alçı bazlı sıvalarda iç mekanlardaki brüt beton yüzeyler için Primel 600 kullanın.

Çatlamaları minimize etmek: Beton-duvar birleşmelerinde file kullanın.
Homojenliği sağlamak:Çimento bazlı sıvalarda son yüzeyde gereksiz trifil yapmayın. Trifil sonrası sünger trifil işlemini gerçekleştirin.
El uygulamalı sıvalarda su oranına mutlaka uyun.
Homojen karışım:Makine uygulamalı sıvalarda su ayarını sabit tutun.
Sıvalarda, +5 C altında ve + 35 C üzerinde uygulama yapmayın.
Malzemenin tutunma kabiliyetini artırmak: Sıvalarda tek katta en fazla 2,5 cm kalınlığında sıva yapın.
Tutunmayı artırmak:Alçı Bazlı Sıvalarda en fazla 2,5 cm uygulama yapın, daha fazla gerektiriyorsa 1. kat prizini almadan 2. katı uygulayın.
Aderansı arttırmak: Çimento bazlı sıvalarda tek katta en fazla 2,5 cm uygulama yapın, daha fazla gerektiriyorsa 2. katı ertesi gün uygulayın.
Sıvalara kesinlikle dışardan kum çimento, alçı vb. katkı malzemeleri katmayın.
Çatlamayı önlemek: Çimento bazlı sıvalarda erken perdah yapmayın.
Aderansı arttırmak:Sıvalarda uygulama öncesi yüzeyi temizleyin ve nemlendirin.
Çatlakları önlemek ve mukavemeti artırmak: Sıvalarda mevsim şartlarına göre sıva sonrası mutlaka kürleme yapın.
Homojenliği sağlamak: Eltek SD’yi mutlaka elektrikli el mikseri ile karıştırın.
Çatlamayı ve erken su kaybını önlemek: Aşırı rüzgar alan cephelerde sıvayı hızlı kurumaya karşı korumaya alın.
Çimento bazlı sıvalarda mevsim şartlarına göre 28 gün sonra üzerine boya uygulaması yapın.
Alçı Bazlı Sıvalarda mevsim şartlarına göre 10 gün sonra üzerine boya uygulaması yapın.
Çimento bazlı sıvalarda sıkışmayı önlemek için en fazla 8 torba üst üste koyun..
Nemsiz ortamda çimento bazlı sıva net ömrü 6 aydır. Aksi halde malzemenin taşlaşacağını unutmayın.
Kuzeye bakan, aşırı yağmur alan cephelerde suya dayanıklı sıvalar kullanın.
Aderansı arttırmak: Brüt beton yüzeylerde, iç ve dış cephelerde çimento bazlı sıva uygulama öncesi Primel Toz ve Primel 200’ü uygun oranda (1/3) karıştırıp kullanın.
Gazbeton yüzeylerde alçı bazlı sıvalarda Primel kullanmadan, direkt uygulama yapın.
Gazbeton yüzeylerde çimento bazlı sıvaları uygulamadan önce toz Primel uygulayın Kürle, 72 saat sonra uygulamaya geçin.
Renk tonu değişikliklerini engellemek için:Colormatik uygulamalarında, uygulama kalınlığı ve makine su ayarını sabit tutun.
Alçı Bazlı Sıvalarda, Alçımatik uygulaması öncesi min. 8 mm; Satenmatik uygulaması min. 3 mm, max. 8 mm olmalıdır.
Sıkışmayı önlemek: Alçı bazlı sıvalarda en fazla 8 torba üst üste koyun.
Alçı bazlı sıvalarda raf ömrünün max. 3 ay olduğunu unutmayın.
Alçı bazlı sıvalarda kolon, kiriş, tavandaki demir donatıları mutlaka antipas ile temizlemeyi ihmal etmeyin.
Hızlı zemin uygulamalarında Şapser Rapid kullanın.

© ENTEGRE Tüm Hakları Saklıdır.